HTTPS

HTTPS е съкращението за протокол за хипертекстов трансфер, защитен. HTTPS е по-сигурна версия на HTTP. HTTP се използва за определяне на начина на форматиране и предаване на данни в мрежата. HTTPS осигурява защитна бариера пред HTTP, тъй като е криптиран. С добавения слой сигурност личната информация на потребителите, използващи криптиран сайт, е по-добре защитена.

Related Термини

Вашият коментар