Инструменти за цифров маркетинг

Инструменти за дигитален маркетинг: Инструментите за дигитален маркетинг се отнасят до специфична технология за цифрова медия и компютър, която позволява на търговците да достигнат до потребителите чрез целенасочени, измерими комуникации. Инструментите за дигитален маркетинг включват SEO, интерактивни онлайн реклами, мобилен маркетинг, включена електронна поща и онлайн партньорства като спонсорство и партньорски маркетинг. Уеб анализът се комбинира с използването на инструменти за дигитален маркетинг и се използва за проследяване и визуализиране на резултатите от кампанията, събиране на данни и информиране на търговците с онлайн дейности на потребителите, IP адреси и ключови думи за търсене. С комбинирането на инструменти за дигитален маркетинг и уеб анализи, маркетолозите могат да използват събраната информация, за да създадат по-добре целенасочена маркетингова кампания.

Вашият коментар