Клиентски опит

Опитът на клиента се отнася до организацията и качеството на взаимоотношенията с клиентите в отношенията между потребител / клиент и бизнес. Взаимодействието се състои от три части: пътуване на клиента, тип взаимодействие с клиента и бизнес (през мрежата, лично, по телефона и т.н.) и опит на околната среда на клиентите. Положителният клиентски опит се отнася до клиент, който е доволен от всички точки на взаимодействие / опит с бизнеса.

Вашият коментар