Клиентски жизнен цикъл

Клиентският жизнен цикъл се отнася до обхвата, придобиването, преобразуването, задържането и лоялността на клиента при разглеждане, закупуване, използване и поддържане на лоялност към марка, продукт и / или услуга.

Вашият коментар