Ключови показатели за ефективност на цифровия маркетинг (KPI)

KPI за дигитален маркетинг (ключови показатели за ефективност) се отнася до използването на стойности за проследяване и измерване на резултатите от маркетинговата кампания. KPI са част от маркетинговата стратегия на маркетолога. Стойностите могат да бъдат присвоени на различни области на бизнеса, включително производителност и финансови структури. Маркетинговите екипи създават KPI, за да планират бъдещи маркетингови стратегии. Бизнес областите и целевите цели са приоритетни, за да се изберат показатели, които ще бъдат най-ефективни при изграждането на маркетингова стратегия. Метриките и данните се използват за прогнозиране на бъдещи резултати на кампанията.

Вашият коментар