Автоматизация

Използване на компютърни програми за изпълнение на повтарящи се задачи, които обикновено биха били изпълнени от човек. Програмите за електронна поща могат да използват автоматизация за изпращане на имейл съобщения до хора въз основа на определени тригери (нови клиенти, направиха или не отвориха последния имейл и т.н.). Маркетолозите също използват маркетинг автоматизация за подхранване на потенциални клиенти, като изпращат подходящо съдържание на предишни посетители на уебсайт, в опит да накарат посетителя да се превърне в продажба.

Related Термини