Модели за приписване на дигитален маркетинг

Моделите за атрибуция на дигитален маркетинг се отнасят до идентифицирането на маркетолог на конкретни действия на потребителя, които постигат целите на маркетолога. Например стъпките, които водят до продажба. Маркетолозите идентифицират потребителските действия и определят стойност за всяко действие. Маркетолозите могат да визуализират и разберат поведението на потребителите и стойността на стъпките, които водят до продажба.

Вашият коментар