Надграждане на съдържанието

Надграждането на съдържанието се отнася до бонусно съдържание, предоставено на потребителите в замяна на техния имейл адрес. Надстройките на съдържанието се считат за уникални по начин, по който имейлите не се използват за пощенски списък. Те трябва да предоставят поискана информация, предлагана чрез сайта и специфична за тема или предмет, специфични за сайта или интереса на посетителите.

Вашият коментар