Nofollow Връзки

Nofollow връзките се отнасят до стойност, която може да бъде присвоена на атрибута rel на HTML връзка, която комуникира с уеб роботите и търсачките. Nofollow е да информира уеб робот и търсачки, че връзката няма право на SEO капитал. С други думи, хипервръзката не трябва да влияе върху класирането на сайта. Насоките на Google заявяват, че всяка неестествена връзка, като платено съобщение за пресата или дублиран сайт, трябва да има маркер nofollow.

Related Термини

Вашият коментар