Пазарната стойност на марката

Капиталът на марката се отнася до стойността на името на марката. Концепцията за собствения капитал на марката е колкото по-известна е марката, толкова повече бизнес генерира марката. Силно утвърдената марка генерира повече бизнес. По-малко разпознатите търговски марки генерират по-малко бизнес. Потребителите свързват качеството и марката. Признатото име на марката има тенденция да бъде доверено име. С тази концепция капиталът е в името на марката.

Вашият коментар