План за цифров маркетинг

Планът за дигитален маркетинг се отнася до структуриран промоционален план за дигитален маркетинг. Планът е стратегически и се използва за популяризиране на марка, продукти и услуги. Цифровите технологии се използват за популяризиране до идеалната аудитория на маркетолога за най-добър процент на конверсия

Вашият коментар