Показатели за дигитален маркетинг

Показателите за дигитален маркетинг се отнасят до използването на стойността на маркетинг или маркетингов екип за измерване и проследяване на успеха на маркетинговата кампания. Маркетолозите използват различни инструменти за проследяване на резултатите от кампанията. Управляваните от данни показатели за дигитален маркетинг включват източници на уеб трафик, цена на потенциален клиент, осведоменост за марката, завръщащи се посетители, потенциални клиенти на уебсайта, онлайн проценти на преобразуване, стойност на живота на клиента и честота на кликване.

Вашият коментар