Популярността на марката

Информираността за марката се отнася до степента на информираност на потребителите (изземване и разпознаване) на марка и свързаните с нея продукти. Информираността за марката на дадена марка и свързаните с нея продукти се изгражда чрез различни форми на реклама. Познаването на марката е от съществено значение в практиките на бизнес маркетинг, тъй като измерва способността на потребителите да си припомнят марка. Информираността за марката е основно съображение при поведението на потребителите, управлението на рекламата, управлението на марката и разработването на стратегия. Потребителите няма да купуват, освен ако не са наясно с продуктовата категория и не е налице познаване на марката в категорията.

Вашият коментар