Предложение за цифров маркетинг

Предложението за цифров маркетинг се отнася до информация за марка, продукт или услуга и ценообразуване, предоставени на потребител от бизнес или продавач. Предложението се използва в дигиталния маркетинг за предоставяне на конкретна информация и ценообразуване за продукти и услуги, които потребителят или бизнесът се интересуват от закупуване. Предложенията се използват, за да доведат до продажба. Маркетолозите или продавачът ще изготвят предложение, което ще включва дата на изтичане, в съответствие с тяхното предложение за определен срок.

Вашият коментар