Разходи за придобиване на клиенти

Разходите за придобиване на клиенти се отнасят до разходите, похарчени до продажба. В маркетинга е важен показател за изчисляване на действителната стойност на клиента. Маркетолозите използват разходите за придобиване на клиенти, за да определят процента ресурси, които могат да бъдат изгодно изхарчени за клиент.

Вашият коментар