Сегментиране на дигиталния маркетинг

Сегментирането на дигиталния маркетинг се отнася до маркетингова стратегия на подгрупиране на клиенти, потребители и перспективи от широк потребителски или бизнес пазар. Характеристиките се използват за класифициране на групите. Характеристиките се основават на споделени характеристики като минали покупки, искане на информация за продукт или услуга, общи интереси, начин на живот и др. Разделянето на клиенти и потребители на сегменти позволява на търговците да се фокусират по-добре върху групи с висока доходност – клиенти, потребители и бизнеси, които вероятно покупка и имат по-висок потенциал за растеж.

Вашият коментар