Щракнете върху Карти

Картата за кликване се отнася до графично представяне на области на уебсайта, където посетителите кликват. Например вашият уебсайт може да е сайт за електронна търговия с цифров маркетинг, който продава софтуер и услуги. Страниците на продуктите и услугите на сайта са категоризирани. Вашата карта за кликване ще проследява активността на потребителите за изображения, текст, бутони и елементи на страницата, които посетителите щракват за всяка страница. За генериране на карта на щракване се използват различни инструменти. Картите за клик предоставят на търговците по-лесна интерпретация и анализ за проследяване на данните на сайта. Показаният формат на данните ще зависи от инструмента, използван за генериране на картата на кликванията.

Вашият коментар