Slideecks

Slidedecks се отнасят до презентация, която обяснява нещо стъпка по стъпка. Слайд може да бъде една страница или група от слайдове, която се нарича слайд палуба и се използва за целите на презентацията. Обикновено презентационна програма като Microsoft PowerPoint се използва за презентацията.

Related Термини

Вашият коментар