Цели на дигиталния маркетинг

Целите на дигиталния маркетинг се отнасят до термин, използван за специфичния, количествен и интерактивен маркетинг на продукти и услуги. Маркетингът ангажира цифрови технологии за идентифициране и достигане до потребителите. Да конвертирате потребителите в клиенти и да изградите лоялност към марката и клиентите. С увеличаване на осведомеността за марката, взаимодействие с клиенти и увеличаване на продажбите, търговците постигат целите си.

Вашият коментар