Twitter Promote Mode

Промоционалният режим на Twitter се отнася до „винаги включен, усилващ механизъм“, който автоматично увеличава туитовете и профилите. За маркетолозите режимът за популяризиране в Twitter е последователен за привличане и достигане до повече последователи.

Related Термини

Вашият коментар